Faydalı Bilgler

Tümdengelim; İdeal Ekip Oyuncusunun Nitelikleri→ Alçakgönüllü-Aç-Zeki

Ekip çalışmasını gerçekten kültürel bir gerçeklik haline getirmek isteyen organizasyonlar için, şaşırtıcı derecede basit ve aldatıcı anlamlara sahip üç erdemi (Alçakgönüllü, Aç, Zeki) baz alarak ideal ekip oyuncusu modelini ve bu modelin ne anlama geldiğini açıklayacağız. Şundan bahsetmeden geçmeyelim, bu kavramlardan “erdem” olarak bahsedilmesinin nedeni; erdem kelimesinin nitelik ve artı değer ile eş anlamlı olması, ayrıca dürüstlük ve ahlak gibi kavramları da içinde barındırmasıdır.

Alçakgönüllülük : Büyük ekip oyuncuları aşırı egodan ya da mevki kaygısından yoksundur. Başkalarının katkılarını dile getirmekte aceleci, kendilerininkine dikkat çekmekte yavaştırlar. Övgüyü paylaşırlar, kendileri yerine ekibi öne çıkarırlar ve başarıyı bireysel değil kolektif olarak tanımlarlar.

Ekip çalışmasına değer veren pek çok yöneticinin alçakgönüllü olmayan insanlara hoşgörü gösterdiği şaşırtıcı bir gerçektir. Benmerkezci insanları istemeden işe alır ve sonra sırf o insanlar arzu edilen becerilere sahip diye bunu haklı gösterirler ya da bir çalışanda kibirli davranışlar görür ama bununla yüzleşmez, çoğu zaman o kişinin bireysel katkılarından ötürü görmezden gelirler. Buradaki sorun elbette, yöneticilerin kibirli, benmerkeziyetçi bir bireyin ekibin geneline etkisini göz ardı etmesidir. Şimdi bu kişilikleri inceleyelim.

En belirgin kişilik, kibirli olanlardır. Tespit edilmeleri kolaydır çünkü böbürlenirler ve sürekli ilgi isterler. Bu klasik bir ego güdümlü tiptir.

Diğer tip ise daha sessiz ve içedönük insanlardır. Tespitleri daha zor olduğundan ekip için son derece zararlıdırlar. Bu insanlar genellikle ciddi özsaygı sorunları yaşar ve kendilerinin reklamını yapmadıkları gibi başkalarının reklamını da yapmazlar. Çoğu zaman ekip arkadaşlarının başarıları onlar için bir tehdittir ve bocalamalarından keyif alırlar. Başkalarını övme konusunda suskun kalırlar ve kendileri de eleştiriye kapalıdırlar.

En az tehlikeli olan tip ise özgüvenden yoksun ama başkasına karşı cömert ve pozitif tiptir. Kendi yetenek ve katkılarını genellikle önemsiz gösterirler. Söz konusu kimseler kibirli değildir ancak kendi değerlerini anlamadaki eksiklikleri, alçakgönüllülüğün bir ihlalidir.

En tehlikeli tip ise alçakgönüllü olmayan ama sahte bir alçakgönüllülük hissinin nasıl yaratılacağını tam olarak bilen insanlardır. Genellikle ekip moralini bozar ve mahveder çünkü onlarla sahte bir ilişki kurmuştur.

Tüm bu ortak tiplerin temel sorunu güvensizliktir.

Onları anlamak önemli, hatta kritiktir; çünkü birbirlerinden oldukça farklı görünürler ve ekip üzerinde etkileri de farklı farklıdır.

Aç : Aç insanlar sürekli olarak bir sonraki adımı ve bir sonraki fırsatı düşünürler. Kaytarıcı olarak düşünülebilecekleri ihtimalinden nefret ederler. Hemen hemen hiçbir zaman yöneticileri tarafından daha çok çalışmaya zorlanmaları gerekmez.

Aç insanların ekip içerisinde neden verimli olduklarını konuşmak zor değil; ancak bahsedilen açlık sağlıklı olandır. Yani işi iyi yapmaya yönelik idare edilebilir ve sürekliliğe sahip bir kararlılık; ve gerektiğinde bundan öteye geçebilme düşüncesi.

Zeki : Üç erdem arasında en çok açıklama gerektireni budur. Çünkü bahsedilen akli kapasite değil, ekip içerisinde insanlarla ilgili olan sağ duyudur. İyi sorular sorarlar, diğerlerinin söylediklerini dinlerler ve sohbetlerde dikkatlerini hep diri tutarlar. Grup dinamiklerinin inceliklerini, sözlerinin ve eylemlerinin etkisi konusunda iyi değer ve sezgiye sahiptirler.

Unutmamalıdır ki insanların zeki olması, onların iyi niyetli olduklarını göstermez. Hatta tarihteki en tehlikeli insanların bazıları zeki olmalarıyla dikkat çeker.

Üç erdemi Venn şeması üzerinde inceleyelim;

  1. Yalnızca Alçakgönüllü→ Piyondur: Hoşturlar, iyi kalplidirler; ancak işlerin yapılması için büyük bir ihtiyaç hissetmezler ve ekip içerisinde etkili bir iletişime sahip değildirler.
  2. Yalnızca Aç→ Buldozerdir: İşlerin yapılması için kararlılık gösterirler ama öncelik kendi çıkarlarıdır. Buldozerler birbirlerinin hızlı yok edicileridir. Neyse ki tespitleri kolaydır.
  3. Yalnızca Zeki→ Etkileyicidir: Alçakgönüllülük ve açlıktan tamamen yoksundurlar. Bir süreliğine eğlenceli ve sevimli görünürler ancak takımın iyiliğine pek az ilgi duyarlar.
  4. Alçakgönüllü, Aç, Zeki Değil→ Yanlışlıkla işleri batırırlar. İçtenlikle ekibe hizmet etmek isterler ve orantısız bir ilgi dağınıklığından kaçınırlar. Ne var ki, sözlerinin ve eylemlerinin başkaları tarafından nasıl algılandıklarını bilmezler ve istemeden de olsa sorun yaratabilirler.
  5. Alçakgönüllü, Zeki, Aç Değil→ Sevimli kaytarıcılardır. Hak etmedikleri bir ilgi beklemezler ve iş arkadaşlarıyla birlikte çalışma ve onları önemsemede hünerlidirler. Ancak sadece kendilerinden istendiği kadarını verirler, gerektiğinde öteye geçmeye isteksizdirler.
  6. Aç, Zeki, Alçakgönüllü Değil→ Becerikli politikacılardır. Akıllıca hırslara sahip ve çalışmaya çok istekli kişilerdir; menfaat elde ettikleri sürece. Sahte alçakgönüllülüğü nasıl yaratacağını iyi bilen ve yönetici fark edene kadar ekip içerisinde manipüleci bir yaklaşım sergileyen insanlardır.
  7. Aç, Zeki ve Alçakgönüllü→ İdeal ekip oyuncusudurlar. Egoları küçüktür, takdirleri paylaşmakta sıkıntı yaşamazlar. Enerji, tutku ve kişisel sorumluluklarıyla birlikte ekibin iyiliği için çalışır ve elinden gelen gayreti gösterirler. Ekip arkadaşlarına takdir edildiklerini, anlaşıldıklarını ve dışarıda bırakılmadıklarını hissettirirler. Zor durumlar ortaya çıktığında ekibi için risk almaktan kaçınmazlar.

İdeal bir ekip oyuncusunu benzersiz kılan şey: alçakgönüllü, aç ve zeki oluşunun kombinasyonudur.

Eğer bir kişi üç erdem fikrini tam olarak anlamamışsa; güven eksikliğini, çatışma korkusunu, sadakat yoksunluğunu, sorumlu olmaktan kaçınmayı ve sonuçlara karşı dikkatsizliğini yitirebilir mi?

Kaynak : Patrick Lencioni – İdeal Ekip Oyuncusu

Diğer yazılarım için tıklayın

Cennet Ölmez

Erciyes-Anadolu Üniversitelerinde okumakta, amatör olarak tiyatro ve müzikle ilgilenmekteyim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu